Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Работна средина

Најголем дел од работното време на работник за згрижување на деца се одвива во затворени простории – занимални, дедека дадилките најчесто работат во домовите на клиентите. Често приватните градинки работат и во две смени, како би се задоволиле потребите на нивните клиенти. Додека дадилките работат најчесто во домовите на клиентите со полно или со скратено работно време, но често работат и повеќе од предвиденото работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Лиценца за неговател

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

19