Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Работна средина

Најголем дел од работното време на работник за згрижување на деца се одвива во затворени простории – занимални, дедека дадилките најчесто работат во домовите на клиентите. Често приватните градинки работат и во две смени, како би се задоволиле потребите на нивните клиенти. Додека дадилките работат најчесто во домовите на клиентите со полно или со скратено работно време, но често работат и повеќе од предвиденото работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

20