Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Активности

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Задачите вклучуваат:

 • помагање при перење, капење, облекување и нивно хранење;
 • водење на децата во и од училиште или на рекреативни активности;
 • играње со децата или забавување на децата со читање или раскажување на приказни;
 • давање на помош при едукација на децата;
 • водење на грижа за социјалниот, културниот, емотивниот и интелектуалниот развој на децата;
 • одржување на дисциплината на децата до дозволено ниво;
 • одржување на ред во собите за спиење и играње;
 • чување на децата на подолго или пократко време;
 • грижење за децата за време на училишни екскурзии, посети на музеи, летување и други излети;
 • водење на евиденција за децата за нивните активности, оброци и земање на лекови;
 • вршење на сродни задачи;
 • надзор на други работници.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

5311.01 Негувателка на деца (домашна)

5311.02 Пазителка на деца

5311.03 Дадилка

5311.04 Професионален згрижувач на деца во домашни услови

5311.05 Негувател на деца во градинка

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Лиценца за неговател

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

15