Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Активности

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Задачите вклучуваат:

 • помагање при перење, капење, облекување и нивно хранење;
 • водење на децата во и од училиште или на рекреативни активности;
 • играње со децата или забавување на децата со читање или раскажување на приказни;
 • давање на помош при едукација на децата;
 • водење на грижа за социјалниот, културниот, емотивниот и интелектуалниот развој на децата;
 • одржување на дисциплината на децата до дозволено ниво;
 • одржување на ред во собите за спиење и играње;
 • чување на децата на подолго или пократко време;
 • грижење за децата за време на училишни екскурзии, посети на музеи, летување и други излети;
 • водење на евиденција за децата за нивните активности, оброци и земање на лекови;
 • вршење на сродни задачи;
 • надзор на други работници.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

5311.01 Негувателка на деца (домашна)

5311.02 Пазителка на деца

5311.03 Дадилка

5311.04 Професионален згрижувач на деца во домашни услови

5311.05 Негувател на деца во градинка

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

20