Стручњаци за маркетинг и реклама

Стручњаци за маркетинг и реклама

Распоред на работата

Повеќето стручњаците за маркетинг и реклама работат со полно работно време. Тие може да работат и прекувремено за да ги испочитуваат роковите кои во многу случаи се врзани со рок.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стручњаците за маркетинг и реклама планираат, развиваат, координираат и имплементираат рекламни стратегии и кампањи, утврдуваат на пазарот нови производи и услуги и ги идентификуваат можностите за развој на пазарот и унапредување на продажбата на производи и услуги.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36.469 МКД

Слободни работни местa

  • 107 АВРСМ