Стручњаци за маркетинг и реклама

Стручњаци за маркетинг и реклама

Работна средина

Бидејќи работата на стручњаците за маркетинг и реклама е рекламирање, промоции и маркетинг, стратегии и кампањи, работа која директно влијае на приходот на фирмата, работата на овие луѓе е тесно поврзана со топ менаџментот во компаниите. Голем дел од овие работници се вработени во претпријатија или рекламни агенции.Иако поголемиот дел од работата ја завршуваат во канцеларија, често стручњаците за маркетинг и реклама ги посетуваат клиентите, претпријатијата и претставници на медиумите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стручњаците за маркетинг и реклама планираат, развиваат, координираат и имплементираат рекламни стратегии и кампањи, утврдуваат на пазарот нови производи и услуги и ги идентификуваат можностите за развој на пазарот и унапредување на продажбата на производи и услуги.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36.469 МКД

Слободни работни местa

  • 107 АВРСМ