Стручњаци за маркетинг и реклама

Стручњаци за маркетинг и реклама

Изгледи за вработување

Со се поголемата интернет покриеност во Република Северна Македонија и во светот, интернет рекламирањето станува сè подоминантно, па така стручнаците за маркетинг и реклама и во иднина би имале добри изгледи за вработување. Преку интернетот, рекламните кампањи брзо и ефикасно стигаат до целната публика. Овој начин на рекламирање овозможува и рекламирање од поголем домет, односно полесен начин за достапност до нови потенцијални пазари.

Слични занимања класифицирани на друго место:

2432. Стручњаци за односи со јавноста
2433. Стручњаци за продажба на техника и медицински препарати
2434. Стручњаци за продажба на информатичка и комуникациска технологија

Повеќе информации

За вработување:
https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:
www.avrm.gov.mk

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стручњаците за маркетинг и реклама планираат, развиваат, координираат и имплементираат рекламни стратегии и кампањи, утврдуваат на пазарот нови производи и услуги и ги идентификуваат можностите за развој на пазарот и унапредување на продажбата на производи и услуги.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36.469 МКД

Слободни работни местa

  • 107 АВРСМ