Стручњаци за маркетинг и реклама

Стручњаци за маркетинг и реклама

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група стручњаци за продажба, маркетинг и односи со јавноста каде спаѓаат и стручњаци за маркетинг и реклама изнесува 36.469 денари во  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување во 2019 година, околу 94 проценти од огласите за стручњаци за маркетинг и реклама се однесувале за вработувања со полно работно време.
Некои работодавци исплаќаат и некоја комбинација од плати, провизии и бонуси.
Плаќањата засновани на успешност, вклучувајќи бонуси и провизии, може да сочинуваат голем дел од приходите на стручњаците за маркетинг и реклама.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Задолженија на работното место

Стручњаците за маркетинг и реклама планираат, развиваат, координираат и имплементираат рекламни стратегии и кампањи, утврдуваат на пазарот нови производи и услуги и ги идентификуваат можностите за развој на пазарот и унапредување на продажбата на производи и услуги.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36.469 МКД

Слободни работни местa

142 АВРСМ