Стручњаци за маркетинг и реклама

Стручњаци за маркетинг и реклама

Просечна месечна нето заработувачка

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Стручњаци за продажба, маркетинг и односи со јавноста каде спаѓаат и стручњаци за маркетинг и реклама изнесува 30.287денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување во 2018 година, околу 93 проценти од огласите за стручњаци за маркетинг и реклама се однесувале за вработувања со полно работно време.
Некои работодавци исплаќаат и некоја комбинација од плати, провизии и бонуси.
Плаќањата засновани на успешност, вклучувајќи бонуси и провизии, може да сочинуваат голем дел од приходите на стручњаците за маркетинг и реклама.

 

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стручњаците за маркетинг и реклама планираат, развиваат, координираат и имплементираат рекламни стратегии и кампањи, утврдуваат на пазарот нови производи и услуги и ги идентификуваат можностите за развој на пазарот и унапредување на продажбата на производи и услуги.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36.469 МКД

Слободни работни местa

  • 107 АВРСМ