Специјалисти доктори по медицина

Специјалисти доктори по медицина

Работна средина

Специјалисти доктори по медицина се важен дел на медицинскиот персонал кој е задолжен за дијагностика и за лекување на пациентите. Работат во ординации, болници (државни или приватни установи) и здравствени домови. Работното време го поминуваат во добро осветлени простории за дијагностика или за лекување со помош на медицинска опрема.

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Специјалистите доктори по медицина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и применуваат научни знаења од областа на медицината и ја одржуваат здравствената состојба на луѓето во заедницата. Тие, раководејќи се од медицинската етика, учат и дијагностицираат различни видови на болести, физички повреди, ментални нарушувања и лекуваат со примена на принципите и процедурите на модерната медицина, вршат специјализирани истражувања од различни категории, хируршки интервенции, надгледуваат болни лица, едуцираат и водат истражувачки активности во сопствените области на специјализација.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

60.503 МКД

Слободни работни местa

33