Систем администратори

Систем администратори

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Стручњаци за бази на податоци и компјутерски мрежи каде спаѓаат за Систем администраторите, изнесувала 35.316 денари во октомври 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 97  проценти од огласите за  систем администраторите се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Систем администраторите спроведуваат истражувања, унапредуваат, развиваат концепции и оперативни методи за работа и поддршка на оптимални перформанси и безбедност на системите за информатичка технологија.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакет.

Просечна месечна нето заработувачка

35.316 МКД

Слободни работни местa

26 АВРСМ