Систем администратори

Систем администратори

Распоред на работата

Систем администраторите работат со полно работно време,  околу 99 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие понекогаш може и да работат  за време на викендите и празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Систем администраторите спроведуваат истражувања, унапредуваат, развиваат концепции и оперативни методи за работа и поддршка на оптимални перформанси и безбедност на системите за информатичка технологија.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакет.

Просечна месечна нето заработувачка

35.316 МКД

Слободни работни местa

26 АВРСМ