Систем администратори

Систем администратори

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014 – 2019 година, бројот на Систем администраторите се движи од 150 до 620 вработени лица. Систем администраторите најчесто работат во канцелариски услови.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Систем администраторите спроведуваат истражувања, унапредуваат, развиваат концепции и оперативни методи за работа и поддршка на оптимални перформанси и безбедност на системите за информатичка технологија.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакет.

Просечна месечна нето заработувачка

35.316 МКД

Слободни работни местa

26 АВРСМ