ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

Распоред на работата

Најголем дел од програмерите за апликации работат со полно работно време. Честопати се случува да работат прекувремено за да ги испочитуваат крајните рокови кај клиентите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Програмерите за апликација пишуваат, тестираат и поддржуваат компјутерски програми и технички упатства за задоволување на потребите на корисниците на компјутерски софтверски апликации и оперативни системи.

Потребно образование при вработување

Високо образование

 

Лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакет.

Просечна месечна нето заработувачка

61.994 МКД

Слободни работни местa

374 АВРСМ