ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група – Развивачи и аналитичари на софтвер и апликација, каде спаѓаат и програмерите за апликација, изнесувала 31.207 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 96 проценти од огласите за програмерите за апликации се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Програмерите за апликација пишуваат, тестираат и поддржуваат компјутерски програми и технички упатства за задоволување на потребите на корисниците на компјутерски софтверски апликации и оперативни системи.

Потребно образование при вработување

Високо образование

 

Лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакет.

Просечна месечна нето заработувачка

61.994 МКД

Слободни работни местa

374 АВРСМ