Програмери за апликација

Програмери за апликација

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група – Развивачи и аналитичари на софтвер и апликација, каде спаѓаат и програмерите за апликација, изнесувала 61.994 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 96 проценти од огласите за програмерите за апликации се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Програмерите за апликација пишуваат, тестираат и поддржуваат компјутерски програми и технички упатства за задоволување на потребите на корисниците на компјутерски софтверски апликации и оперативни системи.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакет.

Просечна месечна нето заработувачка

61.994 МКД

Слободни работни местa

397 АВРСМ