Планери на конференции и слични настани

Планери на конференции и слични настани

Распоред на работата

Најголем дел од  Планери на конференции и слични настани работат со полно работно време околу 96 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници.

Повеќето планери за состаноци, конвенции и настани работат со полно работно време, а многумина работат повеќе од 40 часа неделно. Тие често работат дополнителни часови за да ги финализираат подготовките кога се приближуваат главните настани.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

31.165 МКД

Слободни работни местa

9