Планери на конференции и слични настани

Планери на конференции и слични настани

Распоред на работата

Најголем дел од  Планери на конференции и слични настани работат со полно работно време околу 96 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници.

Повеќето планери за состаноци, конвенции и настани работат со полно работно време, а многумина работат повеќе од 40 часа неделно. Тие често работат дополнителни часови за да ги финализираат подготовките кога се приближуваат главните настани.

Задолженија на работното место

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

31.165 МКД

Слободни работни местa

9