Планери на конференции и слични настани

Планери на конференции и слични настани

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Агенти за деловни услуги каде спаѓаат и Планери на конференции и слични настани, изнесувала 31.165 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 95 проценти од огласите за планери на конференции и слични настани се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

31.165 МКД

Слободни работни местa

9