Планери на конференции и слични настани

Планери на конференции и слични настани

Изгледи за вработување

Изгледите за вработување за планерите на конференции и слични настани се добри, бидејќи секоја година се регистрираат нови претпријатија во угостителската индустрија, и се очекува со текот на времето да се зголеми побарувачката за ова занимање. Побарувачката за професионални планирани состаноци и настани се очекува да остане стабилна бидејќи деловните субјекти и организациите продолжуваат редовно да бидат домаќини на настани.

Слични занимања (од ISCO-08)
• Агенти за клиринг и шпедиција -3331
• Посредници за вработување и посредници за работни договори- 3333
• Агенти за недвижности и менаџирање на просторот – 3334
• Агенти за деловни услуги, некласифицирани на друго место-3339

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

31.165 МКД

Слободни работни местa

9