Планери на конференции и слични настани

Планери на конференции и слични настани

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2018, бројот на планери на конференции и слични настани се движи околу 160 лица.

Планерите на конференции и слични настани поминуваат време во своите канцеларии и на локации на настани, како што се хотели и конгресни центри. Тие мораат редовно да патуваат за да присуствуваат на настаните што ги организираат и да ги посетуваат местата за состаноци.

Работата на планери на конференции и слични настани може да биде брза и бара истовремено да надгледуваат многу аспекти на настанот. Истотака се соочуваат со бројни рокови, а може да координираат повеќе состаноци или настани истовремено.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Планерите на конференции и слични настани планираат, организираат и координираат услуги за конференции, конгреси, приредби, свечености, банкети, семинари, јубилеи и други слични настани и случувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

31.165 МКД

Слободни работни местa

9