Оператори за внес на податоци

Оператори за внес на податоци

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Дактилографи и оператори за внес на податоци каде спаѓаат и операторите за внес на податоци , изнесувала 23,540 денари,  според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика во  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 84 проценти од огласите за операторите за внес на податоци се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите за внес на податоци внесуваат нумерички или графички податоци во електронска опрема (дискети, дискови и магнетни ленти).

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,540 МКД

Слободни работни местa

67 АВРСМ