Оператори за внес на податоци

Оператори за внес на податоци

Распоред на работата

Повеќето оператори за внесна податоци работат со полно работно време. Повремено, можеби ќе треба да работат дополнителни часови за да се исполнат роковите за работнита задачи.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите за внес на податоци внесуваат нумерички или графички податоци во електронска опрема (дискети, дискови и магнетни ленти).

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,540 МКД

Слободни работни местa

67 АВРСМ