Оператори за внес на податоци

Оператори за внес на податоци

Изгледи за вработување

Со развојот на интернетот и на компјутерската технологијата бизнисите се потпираат на брзо и прецизно кодирање на податоците за да развијат стратегии или да ги подобрат постојните. Во ова ново време, информациите се многу достапни, вкусовите и преференциите на потрошувачите можат да се променат без предупредување. Бизнис стратегиите треба бргу да се менуваат и да останат на врвот на нивниот пазар со пристап до ажурирани информации за потрошувачите. Затоа и сега а и во иднина се очекува да има побарувачка за добри оператори за внесување податоци.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Дактилографи и оператори за уредување на текст – 4131
  • Општи канцелариски службеници – 4110

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите за внес на податоци внесуваат нумерички или графички податоци во електронска опрема (дискети, дискови и магнетни ленти).

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,540 МКД

Слободни работни местa

67 АВРСМ