Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Стручњаци од областа на природните науки  каде спаѓаат и Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци, изнесувала 30,544 денари,  според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу  91 проценти од огласите за биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика – Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа врз живите организми и нивната интеракција со животната средина и применуваат научно знаење од областа на биологијата, патологијата, физиологијата, анатомијата,  фармакологија, зоологијата, ботаниката, екологијата, молекуларната биологија, бактериологијата, генетиката, имунологијата и вирусологијата, особено на полето на медицината, земјоделството и индустријата.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30,544 МКД

Слободни работни местa

  • 22