Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Повреди и болести

Работата со подвижни земјоделски и шумарски машини може да биде опасна. Машините ги возат по нерамни и непристапни предели, па често се случуваат сообраќајни незгоди. Тракторите и другите земјоделски машини можат да предизвикаат сериозни повреди, затоа работниците мора да бидат постојано предупредувани да носат соодветна заштитна или безбедносна опрема.

Задолженија на работното место

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини Возачите на подвижни земјоделски и шумарски машини управуваат, насочуваат, возат и надгледуваат еден или повеќе видови моторизирани подвижни машини и опрема што се користат во земјоделството или во шумарството.

Потребно образование при вработување

Средно стручни образование 3 степен и соодветна возачка дозвола

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

16