Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Изгледи за вработување

Порастот на населението во светот се очекува да резултира со поголема побарувачка за храна. Ова занимање е едно од побаруваните занимање според статистиката на Агенцијата за вработување, а можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина бидејки земјоделскиот сектор е значајна гранка во Македонската економија.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Ракувачи со градежни и слични машини – 8342
  • Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки – 8343
  • Возачи на тешки товарни возила со подвижна дигалка – 8344

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини Возачите на подвижни земјоделски и шумарски машини управуваат, насочуваат, возат и надгледуваат еден или повеќе видови моторизирани подвижни машини и опрема што се користат во земјоделството или во шумарството.

Потребно образование при вработување

Средно стручни образование 3 степен и соодветна возачка дозвола

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

16