ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Изгледи за вработување

Техничарите за електротехника кои поседуваат вештини поврзани со работа со ситемите за автоматика, компјутери и контрола, полесно можат да најдат работа како резултат на се поголемиот број на инвестиции во овие области.

Во целина, се очекува можностите за вработување да бидат добри, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање квалификувани работници.

 Слични занимања (од ISCO-08)

  • Техничари за електроника – 3114
  • Ракувачи со постројки за производство на енергија – 3131
  • Електрични механичари и електромонтери – 7412

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите за електротехника вршат технички задачи поврзани со истражување во електротехниката, за проектирање, конструирање, производство, составување, функционирање, одржување и поправки на електрични уреди, апарати и други производи како и дистрибутивни системи.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

  • 80 АВРСМ