ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

Распоред на работата

Голем број продавачи работат попладне, навечер, и за викенди, а особено за време на празници и други периоди кога има најголема продажба.

Според евиденциите на Агенцијата за вработување, најголем дел од огласите за ова занимање се со полно работно време.

Задолженија на работното место

Продавачите во продавница се вклучени во директна продажба на производи и услуги или во име на малопродажни или големопродажни претпријатија. Тие ги објаснуваат функциите и квалитетите на производите и услугите.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

18.831 МКД

Слободни работни местa

  • 246 АВРСМ