ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

Просечна месечна нето заработувачка

13.064 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за продавачи во продавница, изнесувала 13.064  денари во октомври 2014 година. Според статистиките на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 91 проценти од огласите за занимањето помошници во продажбата во продавница се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Задолженија на работното место

Продавачите во продавница се вклучени во директна продажба на производи и услуги или во име на малопродажни или големопродажни претпријатија. Тие ги објаснуваат функциите и квалитетите на производите и услугите.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

18.831 МКД

Слободни работни местa

  • 246 АВРСМ