Помошници во продажба во продавници

Помошници во продажба во продавници

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за продавачи во продавница, изнесувала 18.831  денари во 2018 година. Според статистиките на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 88 проценти од огласите за занимањето помошници во продажбата во продавница се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Продавачите во продавница се вклучени во директна продажба на производи и услуги или во име на малопродажни или големопродажни претпријатија. Тие ги објаснуваат функциите и квалитетите на производите и услугите.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

18.831 МКД

Слободни работни местa

295 АВРСМ