ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

Работна средина

Продажбата во продавници се изведува во добро осветлени објекти. Работниците често стојат подолг период и потребна е дозвола од надзорникот за напуштање на продажното место. Доколку продаваат автомобили, билки или дрвена граѓа, може да работат и надвор.

Задолженија на работното место

Продавачите во продавница се вклучени во директна продажба на производи и услуги или во име на малопродажни или големопродажни претпријатија. Тие ги објаснуваат функциите и квалитетите на производите и услугите.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

18.831 МКД

Слободни работни местa

  • 246 АВРСМ