Пекари, слаткари и сродни занимања

Пекари, слаткари и сродни занимања

Распоред на работата

Пекарите што работат во комерцијални пекарници, кои постојано нудат производи, може да работат доцна навечер, за време на викенди и празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Пекарите мешаат состојки според рецепти за да приготват леб, бели печива, и други пекарски производи. Пекарите произведуваат различни видови и количини леб, бели печива и други пекарски производи наменети за продажба во продавници, големопродажни капацитети, ресторани и објекти за продажба на храна во рамки на институции. Некои пекари создаваат нови рецепти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19.034 МКД

Слободни работни местa

  • 250 АВРСМ