Пекари, слаткари и сродни занимања

Пекари, слаткари и сродни занимања

Просечна месечна нето заработувачка

13.175 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група преработувачи на храна и сродни занимања каде припаѓа занимањето пекар, изнесувала 13.175 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 89 проценти од огласите за пекари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г. и Агенција за вработување)

Пекарите што работат во комерцијални пекарници, кои постојано нудат производи, може да работат доцна навечер, за време на викенди и празници.

 

Задолженија на работното место

Пекарите мешаат состојки според рецепти за да приготват леб, бели печива, и други пекарски производи. Пекарите произведуваат различни видови и количини леб, бели печива и други пекарски производи наменети за продажба во продавници, големопродажни капацитети, ресторани и објекти за продажба на храна во рамки на институции. Некои пекари создаваат нови рецепти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19.034 МКД

Слободни работни местa

  • 250 АВРСМ