Пекари

Пекари

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група преработувачи на храна и сродни занимања каде припаѓа занимањето пекар, изнесувала 19.034 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 89 проценти од огласите за пекари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Пекарите што работат во комерцијални пекарници, кои постојано нудат производи, може да работат доцна навечер, за време на викенди и празници.

 

Задолженија на работното место

Пекарите мешаат состојки според рецепти за да приготват леб, бели печива, и други пекарски производи. Пекарите произведуваат различни видови и количини леб, бели печива и други пекарски производи наменети за продажба во продавници, големопродажни капацитети, ресторани и објекти за продажба на храна во рамки на институции. Некои пекари создаваат нови рецепти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19.034 МКД

Слободни работни местa

256 АВРСМ