КЕЛНЕР

КЕЛНЕР

Распоред на работата

Голем дел од келнерите работат рано наутро, доцна навечер, за време на викенди и празници. Ова особено важи за лицата што работат во ресторани со полна услуга. Некои одморалишта нудат сезонско вработување на неколку месеци.

Задолженија на работното место

Келнерите служат храна и пијалаци во комерцијални локали за послужување храна и пијалаци, клубови, институции и кантини, на бродови и патнички возови.

Потребно образование при вработување

  • Не е потребно формално образование
  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

12.002 МКД

Слободни работни местa

  • 1837 АВРСМ