Келнери

Келнери

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за келнери и шанкери, изнесувала 16.711 денари во 2018 година. Според статистиките на Агенцијата за вработување, во 2019 година,  73 проценти од огласите за занимањето келнер се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Келнерите служат храна и пијалаци во комерцијални локали за послужување храна и пијалаци, клубови, институции и кантини, на бродови и патнички возови.

Потребно образование при вработување

  • Не е потребно формално образование
  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.711 МКД

Слободни работни местa

1826 АВРСМ