КЕЛНЕР

КЕЛНЕР

Просечна месечна нето заработувачка

12.002 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за келнери и шанкери, изнесувала 12.002 денари во октомври 2014 година. Според статистиките на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 72 проценти од огласите за занимањето келнер се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Келнерите служат храна и пијалаци во комерцијални локали за послужување храна и пијалаци, клубови, институции и кантини, на бродови и патнички возови.

Потребно образование при вработување

  • Не е потребно формално образование
  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

12.002 МКД

Слободни работни местa

  • 1837 АВРСМ