Келнери

Келнери

Потребно образование

  • Не е потребно формално образование
  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Задолженија на работното место

Келнерите служат храна и пијалаци во комерцијални локали за послужување храна и пијалаци, клубови, институции и кантини, на бродови и патнички возови.

Потребно образование при вработување

  • Не е потребно формално образование
  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.711 МКД

Слободни работни местa

1826 АВРСМ