Ѕидари и сродни градежни занимања

Ѕидари и сродни градежни занимања

Распоред на работата

Поголемиот дел од ѕидарите работат надвор, и понекогаш треба да ја прекинат работата поради многу студено или дождливо време. Сепак, се развиваат нови материјали, како што се адитиви за бетон кои нудат заштита на ниски температури, и кои им овозможуваат на ѕидарите да работат при различни временски услови, за разлика од минатото. Голем дел од ѕидарите се самовработени, и може да постават сопствен распоред на работа.

Регистрираните ѕидари и ѕидари со камен кои водат сопствен бизнис, често, минуваат дополнително време во управување со сите аспекти на работата, со цел да осигурат дека сметките и платите се исплатени, залихите се нарачани, а бизнисот е профитабилен.

Задолженија на работното место

Ѕидарите користат тули, бетонски блокови, бетон, и природен и вештачки камен за изградба на ѕидови, патеки, огради и други градежни објекти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19.706 МКД

Слободни работни местa

  • 136 АВРСМ