Ѕидари

Ѕидари

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбeната група ѕидари и сродни градежни занимања, изнесувала 19.706 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, најголем дел или повеќе од 98 проценти од огласите за ѕидари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Задолженија на работното место

Ѕидарите користат тули, бетонски блокови, бетон, и природен и вештачки камен за изградба на ѕидови, патеки, огради и други градежни објекти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19.706 МКД

Слободни работни местa

138 АВРСМ