ЅИДАРИ

ЅИДАРИ

Просечна месечна нето заработувачка

15.646 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбeната група ѕидари и сродни градежни занимања, изнесувала 15.646 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2016 година, најголем дел или повеќе од 90 проценти од огласите за ѕидари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

 

Задолженија на работното место

Ѕидарите користат тули, бетонски блокови, бетон, и природен и вештачки камен за изградба на ѕидови, патеки, огради и други градежни објекти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

15.646 МКД

Слободни работни местa

  • 127 АВРМ