Ѕидари и сродни градежни занимања

Ѕидари и сродни градежни занимања

Повреди и болести

Кај ѕидарите, ѕидарите со блокови и бетонските финишери има повисока стапка на повреди од просекот. Вообичаените повреди вклучуваат истегнување на мускулите поради подигнување тешки материјали, како и исекотини од алатки и паѓање од скеле. За да избегнат повреди, голем број работници носат заштитна опрема, вклучувајќи штитници за колена, заштитни мрежи и водоотпорни чизми.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ѕидарите користат тули, бетонски блокови, бетон, и природен и вештачки камен за изградба на ѕидови, патеки, огради и други градежни објекти.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19.706 МКД

Слободни работни местa

  • 136 АВРСМ