ФАРМАЦЕВТИ

ФАРМАЦЕВТИ

Потребно образование

Образование

Фармацевтите во Македонија мора да имаат завршено високо образование, и да имаат положено стручен испит. Акредитираните студиски програми се во времетраење од 5 години (интегрирани студии од 1 и 2 циклус) каде е вклучена професионална пракса.

Кандидатите кои завршиле средно образование, како еден од предметите при упис ги земаат еден од изборните предмети физика, биологија или хемија.

Листа на акредитирани студиски програми можат да се најдат на официјалната страна на министерството за образование и наука:

http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/akreditacii

Во моментов има 2 акредитирани факултети каде може да се стекне титулата Магистер по фармација:

  • Фармацевтски факултет во Скопје
  • Факултет за медицински науки во Штип

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтите применуваат соодветни концепции и теории по пат на подготовка, делење или продавање лекови и други фармацевтски препарати. Тие даваат совети за издадените лекови препишани од страна на лекар или други стручњаци од областа на здравството.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценца издадена од Фармацевтската комора на Македонија

Просечна месечна нето заработувачка

32.459 МКД

Слободни работни местa

  • 176 АВРСМ