ФАРМАЦЕВТИ

ФАРМАЦЕВТИ

Просечна месечна нето заработувачка

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Други стручњаци за здравство , каде спаѓаат Фармацевтите, изнесувала 30.664 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, повеќе од 98 проценти од огласите за Фармацевти се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтите применуваат соодветни концепции и теории по пат на подготовка, делење или продавање лекови и други фармацевтски препарати. Тие даваат совети за издадените лекови препишани од страна на лекар или други стручњаци од областа на здравството.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценца издадена од Фармацевтската комора на Македонија

Просечна месечна нето заработувачка

32.459 МКД

Слободни работни местa

  • 176 АВРСМ