Фармацевти

Фармацевти

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Други стручњаци за здравство , каде спаѓаат Фармацевтите, изнесувала 32.459 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, повеќе од 99 проценти од огласите за Фармацевти се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Фармацевтите применуваат соодветни концепции и теории по пат на подготовка, делење или продавање лекови и други фармацевтски препарати. Тие даваат совети за издадените лекови препишани од страна на лекар или други стручњаци од областа на здравството.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценца издадена од Фармацевтската комора на Македонија

Просечна месечна нето заработувачка

32.459 МКД

Слободни работни местa

168 АВРСМ