ФАРМАЦЕВТИ

ФАРМАЦЕВТИ

Распоред на работата

Распоред на работата

Повеќето фармацевти во Македонија работат со полно работно време. Бидејќи аптеките се отворени во текот на целиот ден во текот на цела недела, вообичаено е еден дел од фармацевтите да работат преку викенди. Бидејќи еден дел од аптеките се отворени 24/7, некои фармацевти работат и ноќна смена.

Задолженија на работното место

Фармацевтите применуваат соодветни концепции и теории по пат на подготовка, делење или продавање лекови и други фармацевтски препарати. Тие даваат совети за издадените лекови препишани од страна на лекар или други стручњаци од областа на здравството.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Лиценца издадена од Фармацевтската комора на Македонија

Просечна месечна нето заработувачка

30.664 МКД

Слободни работни местa

150 АВРМ