Развивачи на веб и мултимедија

Развивачи на веб и мултимедија

Активности

Развивачите на веб и мултимедија спроведуваат истражувања, планираат, анализираат, дизајнираат, тестираат, унапредуваат или развиваат концепции и оперативни методи за изработка и развој на веб-страници, анимации, слики, аудио и видео записи и интерактивни медиуми и вршат советување во врска со нив или се вклучени во нивната практична примена.

 

Задачите вклучуваат:

  • анализа, дизајнирање и развој на интернет страници со примена на комбинација на техничко знаење и креативност;
  • дизајнирање и развој на дигитални анимации, слики, презентации, игри, аудио и видео клипови, интерактивни графики, мултимедијален софтвер и друго;
  • дизајнирање, развој и интегрирање на компјутерски кодови на слики, аудио и видео за да се даде поддршка на интернет-страниците;
  • комуницирање со специјалисти за веб-прашања поврзани со безбедноста и контролата на интернет-серверот и планирање и спроведување на континуитет на корисничкиот пристап;
  • анализа, специфицирање и развој на интернет-стратегии, методологии и планови за развој;
  • изработка на научни трудови и извештаи;
  • вршење на сродни работи;
  • надзор на другите соработници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

2513.01 Инженер на компјутерска графика

2513.02 Програмер на анимација

2513.03 Програмер на компјутерски игри

2513.04 Програмер на мултимедија

2513.05 Дизајнер на интернет-страници

 

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Развивачите на веб и мултимедија спроведуваат истражувања, планираат, анализираат, дизајнираат, тестираат, унапредуваат или развиваат концепции и оперативни методи за изработка и развој на веб-страници, анимации, слики, аудио и видео записи и интерактивни медиуми и вршат советување во врска со нив или се вклучени во нивната практична примена.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

61.994 МКД

Слободни работни местa

8