ГОТВАЧ

ГОТВАЧ

Просечна месечна нето заработувачка

13.668 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за занимањето готвач, изнесувала 13.668 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 87 проценти од огласите за готвач се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Готвачите ги планираат, организираат, подготвуваат и готват јадењата, според рецепти или под надзор на главниот готвач, во хотели, ресторани и други места каде што се послужува храна, на бродови, патнички возови и во приватни домаќинства.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

18.636 МКД

Слободни работни местa

  • 965 АВРСМ