Готвачи

Готвачи

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за занимањето готвач, изнесувала 18.606 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 87 проценти од огласите за готвач се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Готвачите ги планираат, организираат, подготвуваат и готват јадењата, според рецепти или под надзор на главниот готвач, во хотели, ресторани и други места каде што се послужува храна, на бродови, патнички возови и во приватни домаќинства.

Потребно образование при вработување

  • Тригодишно стручно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

18.606 МКД

Слободни работни местa

936 АВРСМ