НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

Повреди и болести

Работата на негувателите на болни лица во домашни услови може да биде физички и емотивно напорна. Негувателите мора да внимаваат на повреди на грбот, бидејќи ги подигнуваат клиентите од кревет или им помагаат да стојат или да се движат.

Понатаму, негувателите во домашни услови може да работат со клиенти кои имаат когнитивни нарушувања или ментални проблеми, и кои може да имаат тежок или насилен карактер. Негувателите се соочуваат со опасност од минорни инфекции и изложеност на заразни болести, кои може да бидат минимизирани со следење соодветни процедури.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Негувателите на болни лица во домашни услови им помагаат на лицата со попречености, хронични болести или когнитивни нарушувања, во извршувањето на секојдневните животни активности.

Често им помагаат на постарите лица на кои им е потребна помош

Потребно образование при вработување

  • Основно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.533 МКД

Слободни работни местa

  • 16 АВРСМ