НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

Просечна месечна нето заработувачка

15.914 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбената група занимања за лична нега во здравството, каде што спаѓаат негувателите на болни лица во домашни услови, изнесувала 15.914 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, сите огласи за негуватели на болни лица во домашни услови  се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Негувателите на болни лица во домашни услови им помагаат на лицата со попречености, хронични болести или когнитивни нарушувања, во извршувањето на секојдневните животни активности.

Често им помагаат на постарите лица на кои им е потребна помош

Потребно образование при вработување

  • Основно образование
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.533 МКД

Слободни работни местa

  • 16 АВРСМ