Алатничари и сродни занимања

Алатничари и сродни занимања

Просечна месечна нето заработувачка

25.627 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група ковачи, изработувачи на алатки и сродни работници каде спаѓаат и  Алатничарите и сродните занимања, изнесувала 25.627 денари, според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во просек на годишно ниво во 2019 година, околу 97 проценти од огласите за Алатничарите и сродните занимања се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 Алатничарите кои водат сопствен бизнис, често, минуваат дополнително време во управување со сите аспекти на работата, со цел да осигурат дека сметките и платите се исплатени, залихите се нарачани, а бизнисот е профитабилен.

Задолженија на работното место

Алатничарите и сродни занимања изработуваат и поправаат алатки, модели и калапи за обликување на делови од метали, пластика и гума, како и за одржувааат и поправаат  оружје и брави.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование за  обработувачи на метал

Четиригодишно стручно образование за машински техничари

Основно образование и сертификат

Просечна месечна нето заработувачка

25.627 МКД

Слободни работни местa

  • 322 АВРСМ