Оџачари и чистачи на градежни структури

Оџачари и чистачи на градежни структури

Активности

Оџачарите и чистачите на градежни структури отстрануваат саѓи и нечистотии од оџаци или чистат фасади на објекти и други структури.

Задачите вклучуваат:

  • отстранување на саѓи од оџаци и поврзувачки цевки;
  • чистење на фасади од камен, тули, метал и слични материјали со примена на хемикалии, со пареа или песок, спроведени под висок притисок;
  • чистење на остатоци од опожарени објекти;
  • поставување на отровни мамки и други средства за уништување на штетници;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други работници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

7133.01  Работоводител на оџачари

7133.02  Оџачар

7133.03  Оџачар, мајстор

7133.04  Работник за чистење на згради со песок (пескарење)

7133.05 Чистач на фасада

7133.06  Еко хигиеничар

 

(Извор: Национална класификација на занимања, ISCO -08, www.stat.gov.mk)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Оџачарите и чистачите на градежни структури отстрануваат саѓи  и нечистотии од оџаци или чистат фасади на објекти и други структури.

Потребно образование при вработување

– Основно образование

– Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.757 МКД

Слободни работни местa

88