Возачи на автобуси и трамваи

Возачи на автобуси и трамваи

Активности

Возачите на автобуси и трамваи управуваат со автобуси и трамваи за превоз на патници и пратки.

 

Задачите вклучуваат:

 • управување со тролејбуси и автобуси во градскиот и меѓуградскиот сообраќај, за локален и оддалечен превоз на патници и стока;
 • управување со трамваи за превоз на патници;
 • следење на сообраќајни правила и сигнали;
 • почитување на сообраќајната етика;
 • давање на помош на патниците во врска со нивниот багаж;
 • отворање и затворање на вратите кога влегуваат или излегуваат патници;
 • вршење на наплата на билети за дадените услуги за превоз;
 • преземање на безбедносни мерки за заштита на патниците;
 • проверка на системите за кочење, греење, осветлување, сигнализирање и друга опрема на возилата пред да бидат пуштени во сообраќај;
 • водење на евиденција за патувањата;
 • одржување на возилата, чистење и ситни поправки;
 • вршење на сродни задачи;
 • надзор на другите вработени;

 

Оваа единица ги вклучува следните занимања:

8331.01 Возач на автобус

8331.02 Возач на минибус

8331.03 Возач на трамвај

8331.04 Возач на шинобус

8331.05 Возач на тролејбус

8331.06 Возач на комбибус

 

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Возачите на автобуси и трамваи управуваат со автобуси и трамваи за превоз на патници и пратки

Потребно образование при вработување

Основно образование и возачка дозвола според соодветната категорија

Просечна месечна нето заработувачка

25.572 МКД

Слободни работни местa

214