Веб-техничари

Веб-техничари

Активности

Веб-техничарите се задолжени да креираат веб-страници, како и да одржуваат, надгледуваат и обезбедуваат оптимални функции од интернет веб-страниците, веб-хардверите и софтверите.

 

Задачите вклучуваат:

  • инсталирање, контрола и поддршка на доверливи информации и нивна употреба на интранет и на интернет веб-страници или веб-хардвери и софтвери;
  • развивање и одржување на документација, полиси и наредби, запишување на оперативни процедури и логирање на системи;
  • развивање, координирање, остварување и разгледување на безбедносни мерки;
  • анализа и подготовка на препораки за зголемување на успехот, вклучувајќи нови системи за подобри резултати;
  • поврзување со клиенти и корисници и разменување на совети и искуства;
  • прилагодување и сервисирање на веб-страници;
  • операции на веб-сервери, поддршка и повторно враќање на операциите;
  • вршење на сродни работи;
  • надзор на други работници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

3514.01 Техничар на веб-страница

3514.02 Администратор на веб-страница

 

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Веб-техничарите се задолжени да креираат веб-страници, како и да одржуваат, надгледуваат и обезбедуваат оптимални функции од интернет веб-страниците, веб-хардверите и софтверите.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

37