Службеници во информативни контактни центри

Службеници во информативни контактни центри

Активности

Службениците во информативните контактни центри примаат клиенти или пациенти, даваат информации и закажуваат состаноци во корист на разни институции, вклучувајќи болници, медицински или забарски одделенија.

 

Задачите вклучуваат:

  • примање на клиенти или пациенти, бележење на барањата и обезбедување на точни информации;
  • закажување на состаноци за клиенти или пациенти;
  • телефонски разговори во врска со барањата за информирање или состаноци;
  • насочување на клиенти или пациенти до соодветно место или лице;
  • резервирање и организирање на упис за гости или пациенти, како и водење евиденција или презентирање на сметки на заминување;
  • обезбедување на информативни памфлети, брошури или формулари;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други соработници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

4222.01 Службеник во информативен контактен центар

 

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Службениците во информативните контактни центри примаат клиенти или пациенти, даваат информации и закажуваат состаноци во корист на разни институции, вклучувајќи болници, медицински или забарски одделенија.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

27.808 МКД

Слободни работни местa

16