РАЗВИВАЧИ НА СОФТВЕР

РАЗВИВАЧИ НА СОФТВЕР

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Развивачи и аналитичари на софтвер и апликација каде спаѓаат развивачите на софтвер, изнесувала 61.994 денари во октомври 2018 година. Според статистиките на Агенцијата за вработување, во 2021 година, 97 проценти од огласите за развивачи на софтвер се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Развивачите на софтвер за компјутерските системи спроведуваат истражувања, планираат, анализираат, дизајнираат, тестираат, унапредуваат или развиваат концепции и оперативни методи за работа за постоечките или нови софтверски апликации и оперативни системи за да ги задоволат барањата во практичната примена.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Потребни се лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакети

Просечна месечна нето заработувачка

61.994 МКД

Слободни работни местa

84