Развивачи на софтвер

Развивачи на софтвер

Изгледи за вработување

Најдобри изгледи за вработување ќе имаат оние кои поседуваат знаења кои се во тек со најновите технологии и оние кои умеат да работат во еден или повеќе програмски јазици.

Развивачите на софтвер се меѓу најпреспективните и најмногу бараните занимања па назарот на трудот во последните неколку години, оваа бројка континуирано расте од година во година.  Во просек на месечно ниво, во текот на 2019 година имало 87 слободни места.

Слични занимања класифицирани на друго место:

  • Програмери за апликација2514

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот или обуки:

www.av.gov.mk

Задолженија на работното место

Развивачите на софтвер за компјутерските системи спроведуваат истражувања, планираат, анализираат, дизајнираат, тестираат, унапредуваат или развиваат концепции и оперативни методи за работа за постоечките или нови софтверски апликации и оперативни системи за да ги задоволат барањата во практичната примена.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Потребни се лиценци за познавање на одредени програмски јазици или програмски пакети

Просечна месечна нето заработувачка

61.994 МКД

Слободни работни местa

87    АВРМ