Водоинсталатери и инсталатери на цевки – Плиноинсталатери

Водоинсталатери и инсталатери на цевки – Плиноинсталатери

Распоред на работата

Поголемиот дел од водоинсталатерите, инсталатерите на цевки и плиноинсталатерите работат со полно работно време, вклучувајќи ноќна работа и викенди. Често, работат на повик за да решат итни случаи, а работат и прекувремено.

Повеќето водоинсталатери, инсталатери на цевки и плиноинсталатери работат самостојно и имаат можност да го утврдат својот распоред на работење.

Водоинсталатерите и плиноинсталатерите кои водат сопствен бизнис, често, минуваат дополнително време во управување со сите аспекти на работата, со цел да осигурат дека сметките и платите се исплатени, залихите се нарачани, а бизнисот е профитабилен.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Плиноинсталатерите инсталираат и поправаат цевки за пренос на течности или гасови до/од и во рамки на претпријатија, домаќинства и фабрики.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

69