Плиноинсталатери – Водоинсталатери и инсталатери на цевки

Плиноинсталатери – Водоинсталатери и инсталатери на цевки

Повреди и болести

Водоинсталатерите, инсталатерите на цевки и плиноинсталатерите се соочуваат со високи стапки на повреди и болести. Исекотини од остри алатки, изгореници од жешки цевки и опрема за лемење, како и пад од скали се најчестите повреди.

Задолженија на работното место

Плиноинсталатерите инсталираат и поправаат цевки за пренос на течности или гасови до/од и во рамки на претпријатија, домаќинства и фабрики.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование
  • Основно образование и сертификат
  • Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

  • 88 АВРСМ